Czynne 24h na dobę!

Tel. Kom. 602-774-181
Tel. Stacjonarny: 36 228 01
Ul. Podwalna 18, Radom

Co Zrobić

Zasady postępowania w razie śmierci bliskiej osoby


Jeżeli śmierć nastąpiła w domu:
1. Zadzwoń na pogotowie nr 999 i wezwij lekarza.
2. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza, otrzymamy od niego kartę informacyjną.
3. Wybierz firmę pogrzebową. Jeżeli wybrali Państwo naszą :
ZADZWOŃ 602774181 (24h)
4. Do 20 minut na terenie miasta Radomia nasz karawan dyżurny przyjedzie zabrać Ciało Osoby Zmarłej.
5. Umów się z nami w celu omówienia szczegółów pogrzebu.

W szpitalu:
1. Wybierz firmę pogrzebową. Jeżeli wybrali Państwo naszą,
ZADZWOŃ 602774181 (24h)
lub PRZYJDŹ Radom Ul. Podwalna 18 (dyżur 24h)
2. Zabierz ze sobą dokumenty: dowód i odcinek renty lub emerytury Zmarłej Osoby oraz swój dowód osobisty
3. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo w naszym zakładzie pogrzebowym

W hospicjum:
1. Postępuj tak jak w przypadku śmierci w szpitalu.
2. Jeżeli hospicjum nie posiada chłodni :
ZADZWOŃ 602774181 (24h)
lub PRZYJDŹ : Radom Ul. Podwalna 18 (dyżur 24h)
My przewieziemy Zmarłą Osobę do chłodni.

Zmarły był:
Osobą czynną zawodowo

Wszelkich formalności związanych z pochówkiem zmarłego, rodzina dopełnia sama.
Do otrzymania tzw. zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:

- dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
- wnuki i rodzeństwo
- małżonek
- rodzice w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.
Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są następujące dokumenty:
- wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
- wyciąg z aktu zgonu
- oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
Zasiłek pogrzebowy przysługuje pracującym członkom rodziny

 

Osobą prowadzącą działalność gospodarczą

Wszelkich formalności związanych z pochówkiem zmarłego, rodzina dopełnia sama.
Do otrzymania tzw. zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:
- dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
- wnuki i rodzeństwo
- małżonek
- rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.
Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są następujące dokumenty:
- wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
- wyciąg z aktu zgonu
- oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
- druk ZWUA, potwierdzający wyrejestrowanie zmarłego płatnika następnego dnia po jego śmierci
- kopia ostatniego dowodu wpłaty składki na ZUS
Zasiłek pogrzebowy przysługuje pracującym członkom rodziny


Emerytem lub rencistą
Rodzina zmarłego ma możliwość skorzystania z kredytowania pogrzebu.
Rodzina zmarłego winna dostarczyć zakładowi:
- akt zgonu
- ostatni odcinek renty lub emerytury
Zakład pogrzebowy zajmuje się załatwieniem wszelkich formalności z ZUS. Standardowa opłata za pogrzeb, w wysokości ustalonej odgórnie przez ZUS, zostaje uiszczana przez zakład pogrzebowy. Rozliczenie kosztów pogrzebu następuje w sposób bezgotówkowy bezpośrednio z ZUS, bez uczestnictwa rodziny zmarłego.

 

Organizacja pogrzebu:
Oto podstawowy spis działań, jakie powinniśmy podjąć w przypadku śmierci bliskiej osoby:

1. Wezwanie lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu.
Kartę zgonu przechowujemy w bezpiecznym miejscu, ponieważ będzie potrzebna w Urzędzie Stanu Cywilnego podczas procedury wystawiania aktu zgonu.
2. Telefon do wybranego zakładu pogrzebowego, którego pracownicy przewiozą zmarłego do chłodni
3. Ostateczny wybór zakładu pogrzebowego i dostarczenie odpowiednich dokumentów.
Po przetransportowaniu zwłok możemy wybrać inny zakład. Gdy dokonamy ostatecznego wyboru, przynosimy do biura zakładu odpowiednie dokumenty: kartę zgonu, dowód osobisty, NIP i legitymację ZUS osoby zmarłej, a także – w przypadku osoby żonatej lub zamężnej – współmałżonka. Przydatne jest także zaświadczenie z zakładu pracy lub ostatni odcinek renty albo emerytury.
4. Wystawienie aktu zgonu - Załatwieniem tej formalności zajmuje się najczęściej wynajęty zakład pogrzebowy. Procedura odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Aby otrzymać akt zgonu i jego kopie, dostarcza się do USC wystawioną przez lekarza kartę zgonu oraz dowód osobisty zmarłego.
5. Ustalenie w zakładzie pogrzebowym szczegółów dotyczących pochówku.
- obrządek: świecki czy kościelny,
- forma pochówku: pogrzeb czy kremacja,
- decyzja co do oprawy pogrzebu, wybór trumny lub urny,
- termin uroczystości pogrzebowych: data i godzina.